vzdelavanie.net

MS Word - Efektívna práca

Zameranie:

Kurz je určený pre užívateľov so základnými skúsenosťami s MS Word, ktorí potrebujú efektívne používať MS Word pri každodennej tvorbe písomných dokumentov. Užívatelia sa naučia rýchlo a bezproblémovo vytvárať, upravovať, udržiavať rozsiahle dokumenty a pripravovať ich na publikovanie.

Obsah:

  • Zhrnutie základných znalostí práce s textovým procesorom.
  • Nastavenie vlastného prostredia pre prácu v MS Word.
  • Formátovanie dokumentu, ohraničenie, odrážky a číslovanie, tabuľky, kopírovanie formátov.
  • Štýl písma, odstavcov, šablóny.
  • Práca s tabulátorom , vlastné nastavenie tabulátora, okraje stránky, odstavca.
  • Práca s rozsiahlym dokumentom (oddiely, záhlavie a päta, osnova, číslovanie stránok, záložky, vyhľadávanie ...)
  • Sledovanie zmien v dokumente.

Vstupné požiadavky:

Základy práce s Windows a so súbormi.