vzdelavanie.net

Všeobecné informácie ku školeniam

Typy školení

Školiace pomôcky

Pre bežné kurzy sú k dispozícii online príručky. Túto formu sme zvolili z dôvodu flexibilnosti a aktuálnosti informácií.

Účastníci školenia majú k dispozícii pracovné súbory (hlavne Excel), ktoré si môžu na konci školenia vziať so sebou, príp. poslať cez webmail. Originály pracovných súborov sú vždy k dispozícii a aktualizované na internete.

Jednotlivé témy sú preberané teoreticky aj prakticky, kde má účastník možnosť si zapísať vlastné poznámky a zároveň prakticky sa naučiť konkrétne témy.