vzdelavanie.net

Seminár o programovaní

Zameranie:

V dnešnej dobe je priveľa možností v oblasti programovania. Pre úspešné dosiahnutie požadovaného výsledku je potrebné zvoliť vhodný nástroj. Seminár je určený pre budúcich programátorov, ktorí sa potrebujú v tejto oblasti zorientovať.

Rozhodovanie je na základe množstva faktorov, ktoré sú podrobne prebrané v prvej polovici seminára. V druhej polovici sú praktické príklady tvorby a zorientovanie sa v konkrétnych programovacích jazykoch a nástrojoch.

Kurz môžu využiť aj riadiace oddelenia firiem pre vývoj aplikácií. Tu ide o vytvorenie predstavy možností a obmedzení produktivity svojich tímov. Da druhej strane tiež pochopeniu programátorských pojmov.

Obsah:

 • Úvahy na úvod:
  • Čo rozhoduje pri výbere?
  • Aký je náš zámer?
  • Pre koho máme programovať?
  • Pracujeme jednotlivo alebo v tíme?

Prvá časť – teoretická

 • Univerzálne princípy vstupov a výstupov.
 • Zameranie pri tvorbe na platformu, systém, aplikáciu, ...
 • Programovacie jazyky a ich vývoj.
 • Pojmy v programovaní (premenné, konštanty, ladenie, kompilácia, zdrojový kód, strojový kód, ...)
 • Používateľ verzus programátor.
 • Pomôcky pre lepšiu orientáciu počas a po programovaní.
 • Štruktúry v programovaní, univerzálna syntax.
 • Programy na programovanie (platené a neplatené).
 • Myslíme na budúcnosť.
 • Rekapitulácia.
 • Diskusia.
 • Druhá časť – praktická:

  • Kódovanie verzus programovanie.
  • Výkonné bloky programu.
  • Práca s informáciami.
  • Rozhodovanie programu.
  • Opakované časti programu.
  • A ešte ujasnenie pojmu „objektové programovanie“ (často nesprávne interpretovaného).
  • Príklady poľa účastníkov kurzu.
  • Rekapitulácia.
  • Diskusia.

Vstupné požiadavky:

Žiadne.