vzdelavanie.net

Tvorba internetových stránok programovaním (HTML, CSS, JS)

Zameranie:

Tvorba internetových stránok „programovaním“ (písaním zdrojového kódu) má v dnešnej dobe veľký význam napriek veľa programom pre navrhovanie stránok. Pre pokračovanie programovania stránok napr. v PHP, ASP je až nevyhnutná. Na kurze si účastníci osvoja postupy a príkazy pre vytvorenie moderných internetových stránok prostredníctvom kódu HTML, CSS a JavaScript.

Kurz je určený aj pre tých, ktorí sa len potrebujú zorientovať v možnostiach, ktoré nám prináša internet.

Obsah:

 • Úvod
  • Predstavenie kódov na praktických ukážkach.
  • Vysvetlenie, prečo programovanie stránok.
  • Možnosti programov na tvorbu stránok (platených aj voľne šíriteľných).
  • Vysvetlenie pojmov a možností umiestnenia stránok na serveri.
 • Vytvorenie obsahu prvej stránky (stručne o verziách, rôznorodosť prehliadačov).
 • Rozdelenie kódu podľa zamerania (obsah, formát, doplnky a automatizácia).
 • Základné formátovanie obsahu.
 • Rozloženie stránky.
 • Práca s formulármi.
 • Obrázky.
 • Moderné techniky:
  • Veľa preberané SEO – ide skutočne o veľa?
  • Ako tvoriť stránky pre vyhľadávače.
  • Správna prezentácia obsahu.
  • Stránky použiteľné pre rôzne zariadenia (počítače, mobily, tablety, televízory, ...) s rôznym internetovým pripojením.
  • Nástroje na správu stránok.
 • Čo nejde dokončíme pomocou JavaScript-u.
 • Ďalšie možnosti pokračovania programovania dynamických stránok.
 • Diskusia na záver.

Vstupné požiadavky:

Žiadne.