vzdelavanie.net

MS PowerPoint - Tvorba prezentácií

Zameranie:

Kurz je určený pre tých, ktorí sa potrebujú naučiť samostatne vytvárať dynamickú prezentáciu v prostredí MS PowerPoint. Je zameraný na zvládnutie štandardných nástrojov programu a ich využitie pri tvorbe prezentácie. Zaoberá sa aj úskaliami problémových prezentácií prebraných po inom "tvorcovi".

Obsah:

  • Práca so snímkami a rôznymi pohľadmi na prezentáciu.
  • Text v prezentácii, práca s osnovou, import textových podkladov.
  • Grafika v prezentácii, kreslenie a práca s objektami.
  • Práca s tabuľkami a grafmi.
  • Animácie a prechodové efekty.
  • Vývojové diagramy, organizačné schémy, WordArt.
  • Možnosti ovládania spustenej prezentácie.
  • Tlač podkladov a poznámok.

Vstupné požiadavky:

Základy práce s Windows a so súbormi.