vzdelavanie.net

MS PowerPoint - Tipy a triky

Zameranie:

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorí potrebujú rýchlo a efektívne spracovať informácie určené na prezentačné účely v reklamnej, obchodnej a propagačnej oblasti, ako i vo sfére odborných prezentácií a moderných vyučovacích metód.

Počas kurzu sa preskúša viacero príkladov z firemnej praxe, na ktorých sa poukáže čo v prezentácií vyžaduje zvýšenú pozornosť, čo pôsobí dobre a účinne a čoho sa vyvarovať.

Obsah:

  • Práca so šablónami, farebnými schémami, motívmi, ručné formátovanie.
  • Pokročilá práca s predlohou (snímok, poznámok a podkladov).
  • Užitočné klávesové skratky.
  • Zásady práce so súborom a jeho úprava pri prebraní po inom "tvorcovi".
  • Použitie importovanej grafiky.
  • Použitie hypertextových odkazov, akcie, hierarchická schéma snímok.
  • Pokročilé animované efekty.
  • Časovanie a ozvučenie prezentácie.
  • Rôzne nastavenia prezentácie, vlastná prezentácia.
  • Nástroje pre prezentujúceho počas prezentácie.

Vstupné požiadavky:

Odporúča sa absolvovanie kurzu "MS PowerPoint - Tvorba prezentácií".