vzdelavanie.net

MS Excel VBA 3 - Makrá pre pokročilých

Zameranie:

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov. Je orientovaný na tvorbu aplikácii v MS Excel, ktoré dávkovo spracovávajú množstvo súborov resp. vstupov z rôznych formátov. Na kurze sa naučíte aj spoluprácu MS Excel s inými programami balíku MS Office (napr. priamo z Excelu automatické generovanie dokumentov, posielanie mailov, resp. ukladanie údajov do databázy).

Obsah:

  • Zhrnutie poznatkov o UserForms.
  • Podrobné vlastnosti jednotlivých prvkov (Label, TextBox, ListBox, ComboBox, TabStrip... )
  • Udalosti v UserForms.
  • Objekt FSO (FileSystemObject) a správa súborov.
  • Tipy a triky pre importy textových súborov.
  • Pokročilá práca s viacrozmernými poľami.
  • Spolupráca Excelu s ostatnými aplikáciami MS Office (generovanie dokumentov, posielanie mailov, tvorba dotazov).

Vstupné požiadavky:

Je potrebná znalosť prostredia VBA (Visual Basic for Applications). Odporúča sa absolvovanie kurzu "MS Excel - Tvorba makier pre mierne pokročilých".