vzdelavanie.net

MS Excel VBA 2 - Tvorba makier pre mierne pokročilých

Zameranie:

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti z programovania v Exceli. Na kurze sa naučíte, ako rozšíriť funkcionalitu Excelu vytvorením vlastných aplikácii a rozhraní. Časť kurzu je venovaná vytváraniu vlastných funkcií.

Obsah:

  • Zhrnutie základných pojmov z programovania vo VBA.
  • Tvorba vlastných funkcií (ich používanie a správa).
  • Úprava existujúcich funkcií.
  • Zásady tvorby aplikácii v MS Excel.
  • Objektový model VBA.
  • Pokročilé techniky programovania vo VBA.
  • Formuláre vo VBA.
  • Tvorba UserForms a ovládacie prvky formulárov.
  • Programovanie a vlastnosti ovládacích prvkov.

Vstupné požiadavky:

Je potrebná znalosť prostredia VBA (Visual Basic for Applications). Odporúča sa absolvovanie kurzu "MS Excel VBA 1 - Úvod do tvorby makier".