vzdelavanie.net

MS Excel - Databázy a kontingenčné (krížové) tabuľky

Zameranie:

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí denne spracovávajú a analyzujú veľké množstvo údajov. Na kurze sa preberú bežné postupy práce s údajmi (zoraďovanie, filtrovanie, vyhľadávanie, zoskupovanie – agregácie, duplicita záznamov).

Všetky poznatky sú preberané formou príkladov, na ktorých si užívateľ môže získané vedomosti prakticky odskúšať a precvičiť. Užívatelia sa naučia efektívny postup práce s údajmi ako aj možnosti jeho automatizácie. Na kurze sa užívatelia podrobne zoznámia s tvorbou a úpravou kontingenčných tabuliek.

Obsah:

  • Pojem databáza v Exceli - zásady, základy práce.
  • Úprava databázy - práca s riadkami, stĺpcami a bunkami, pohyb po väčších databázach.
  • Využitie databázy pre výsledky a závery - filtrovanie, zoraďovanie, zhrnutie z viacerých listov...
  • Medzisúčty, vnorené medzisúčty.
  • Práca s duplicitou - výrazy, funkcia CONTIF, rozšírený filter.
  • Pokročilé funkcie kontingenčnej tabuľky, kontingenčný graf (matematické operácie v kontingenčných tabuľkách, zdroje údajov pre tabuľku).
  • Aktualizácia údajov v tabuľke, výhody oproti výpočtom.
  • Užitočné nastavenia v kontingenčných tabuľkách.

Vstupné požiadavky:

Odporúča sa absolvovanie kurzu "MS Excel - Efektívna práca".