vzdelavanie.net

MS Excel - Efektívna práca

Zameranie:

Kurz je určený pre užívateľov, ktorí už majú základné znalosti a skúsenosti s programom MS Excel a sú tzv. samoukovia. Poskytuje vedomosti, zručnosti a správne návyky práce v Exceli. Kurz sa sústreďuje na systematický opis najviac používaných funkcií a nástrojov, s dôrazom na efektívne spracovanie údajov.

Všetky poznatky sú preberané formou príkladov, na ktorých si užívateľ môže získané vedomosti prakticky odskúšať a precvičiť. Absolvovanie tohto kurzu je východiskom pre ďalšie nadstavbové kurzy v MS Excel.

Obsah:

 • Zhrnutie základných znalostí práce s tabuľkovým procesorom.
 • Nastavenie vlastného prostredia pre prácu v MS Excel.
 • Absolútne a relatívne adresovanie, názvy oblasti.
 • Konštrukcia vzorcov, chyby vo vzorcoch.
 • Oboznámenie sa s použitím a vlastnosťami jednotlivých údajových formátov.
 • Podrobnejší prehľad funkcií (vyhľadávacie, textové, matematické, finančné, štatistické, logické, dátum a čas).
 • Práca s rozsiahlejšími databázami (zrýchlenie zapisovania údajov, ukotvenie okna, filter).
 • Výmena informácií s inými aplikáciami.
 • Vzhľad stránky, nastavenie tlače a tlač dokumentu.
 • Užitočné klávesové skratky.
 • Základy tvorby grafov.

Vstupné požiadavky:

Základy práce s Windows a so súbormi.