vzdelavanie.net

MS Excel - Analýza a efektívne spracovanie údajov

Zameranie:

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorí denne spracovávajú a analyzujú veľké množstvo údajov. Na kurze sa preberajú rôzne postupy na porovnávanie, spájanie, prehľadávanie a filtrovanie viacerých databáz súčasne.

Kurz ukazuje vhodné využitie a spoluprácu s MS Access pomocou rôznych netradičných foriem spracovania údajov. Všetky poznatky sú preberané na príkladoch, kde si užívateľ môže získané vedomosti prakticky odskúšať a precvičiť.

Obsah:

  • Pokročilé filtrovanie údajov pomocou rozšíreného filtra.
  • Databázové, logické a iné funkcie vhodné na prácu s dátami.
  • Tvorba podmienkových výrazov.
  • Vyhľadávacie funkcie, hľadanie duplicitných a chýbajúcich údajov.
  • Pokročilé funkcie kontingenčnej tabuľky, kontingenčný graf.
  • Spojenie údajov z viacerých tabuliek.
  • Vyhľadávanie údajov.
  • Import a export údajov v MS Excel.
  • Spolupráca MS Excel a MS Access pri automatizácií a spracovaní rozsiahlych údajov.