vzdelavanie.net

MS Access - Tvorba aplikácií

Zameranie:

Kurz je určený pre pokročilých užívateľov, ktorí chcú rozšíriť svoje znalosti v Access. Na kurze sa vytvorí jedna ukážková aplikácia na ktorej sa postupne preberie metodika tvorby aplikácie.

Obsah:

  • Makrá v Access (používanie, pridávanie akcii, podmienené makrá).
  • Syntax jazyka VBA (premenné, výrazy, rozhodovacie bloky, cykly, základné objekty a kolekcie).
  • Základný objektový model v Access.
  • Tvorba formulárov a ovládacie prvky formulárov (ich prepojenie na objekty Access).
  • Programovanie a vlastnosti ovládacích prvkov.

Vstupné požiadavky:

Odporúča sa absolvovanie kurzu " MS Access - Práca s databázami pre mierne pokročilých".